Stap 3: Check op Provinciale vrijstellingen


Het Ministerie van LNV heeft de bevoegdheid tot vergunning- en ontheffingverlening. Het ministerie kan ook soorten vrijstellen. De opgenomen lijst (rechter kolom) in de AMvB Regeling natuurbescherming is daar een voorbeeld van.

Toelichting op de vrijstellingsmarix

Alle soorten in het groen zijn in een of meerdere provincies beschermd en dus niet (!) vrijgesteld. Limburg kent voor enkele soorten een tijdelijke vrijstelling (V). Overijssel gaat in 2019 Bunzing, Hermelijn, Wezel, Ondergrondse woelmuis en de Egel beschermen.


V = Vrijstelling bepaalde periode:

V1 = maart-april, juli t/m november

V2 = 15 augustus t/m februari (tot 1 maart)

V3 = 1 juli t/m september (tot 1 oktober)

V4 = 15 augustus t/m 15 oktober


Let op! Van bepaalde soorten zijn de verblijfplaatsen jaarrond beschermd. De bescherming is onderverdeeld in 5 categorieën. Dit is Stap 4 en de laatste check voor wat betreft de beschermde soorten.

Adviseur Ecologie nodig of heb je even behoefte om te sparren? Bel  085 - 0654182 of info@kaales.nl