Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

beschermdesoorten.nl


Weet jij wat je moet doen wanneer je beschermde soorten tegenkomt in je werk?

Kom je (mogelijk) in aanraking met beschermde soorten? Dan is het belangrijk inzicht te hebben in welke soorten beschermd zijn en op welke manier. Doorloop de 4 stappen hieronder en voorkom onnodige problemen.

Kijk je liever eerst even rond dan is misschien natuurtoetsen.nliets voor jou. Op deze kennissite ga ik in op het fenomeen natuurtoets, welke smaken er zijn en wat de reikwijdte ervan is. Op de kennissite checklistnatuur.nl staat een stappenschema dat ik voor de Provincie Gelderland heb gemaakt om als gemeente of omgevingsdienst zorgvuldig te kunnen werken met de Wet natuurbescherming in de omgevingsvergunning.

Stap 1: Europese doorwerking

De Europese kaders voor de Wet natuurbescherming komen van de Vogelrichtlijn (cat.1), de Habitatrichtlijn (cat. 2) en het Verdrag van Bern en Bonn.

Stap 2: Landelijke lijst

De bescherming is nationaal bepaald en is alleen in de Wnb te vinden. De landelijke lijst is te vinden onder paragraaf 3.3 Wet natuurbescherming onder "overige soorten".

Stap 3: Provinciale vrijstellingen

De provincies hebben elk door middel van een vrijstellingsverordening aangeven welke soorten zij van bescherming vrijstellen.

Stap 4: Jaarrond bescherming

Op de 5 categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen. Provincie Limburg heeft een eigen lijst.

Top 20 beschermde soorten

BIJ12 heeft voor de meest voorkomende Wnb-soorten een kennisdocument gemaakt. Hierin staat veel relevante achtergrondinformatie.


natuurtoetsen.nl

Hier heb ik een overzicht voor je gemaakt, zodat je inzicht krijgt of jijzelf of je collega te maken kan krijgen met natuurtoetsen in het kader van de Wet natuurbescherming. Timing is alles! Wanneer je laat in het planproces eens een keer naar die natuurwetgeving gaat kijken, tja...dan loop je risico. Onnodig! Natuurwetgeving is er niet om projecten tegen te houden.

checklistnatuur.nl

Werk je bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie en krijg je bij het aanvragen of het toetsen van een omgevingsvergunning regelmatig te maken met natuurwetgeving? Dan is de Checklist Natuur waarschijnlijk iets voor jou. Ik kan je helpen de Wnb te implementeren bij jou in de organisatie. Bel  085-0654182 of mail naar info@kaales.nl .

gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl

Effecten soortenbescherming en economische ontwikkeling. Dat kan met een SMP. Op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl vertel ik je er meer over. Ook is er een download-pagina met verschillende voorbeelden. Heb je naar aanleiding van de site vragen? Bel me dan op   085-06541 of mail naar info@kaales.nl